Kontakt

Investors

Healthcare Professionals

Kontakt

Transparentní spolupráce

PROJEKT „TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE“ JDE PŘÍKLADEM


Spolupráce s lékaři (zdravotnickými pracovníky) a poskytovateli zdravotní péče (zdravotnickými organizacemi) je pro výrobce léčiv nezbytná. Díky ní můžeme poskytovat lepší podporu pacientům, stejně jako lékařům. 


Spolupráce probíhá na mnoha úrovních. Lékaři a poskytovatelé nám například poskytují poradenství v řadě témat, jako je vývoj léčivých přípravků, úloha léčivého přípravku v léčbě pacienta, osvědčené klinické postupy. Tyto pracovní vztahy jsou zásadní pro získávání a sdílení reálných informací z klinické praxe. S lékaři spolupracujeme v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání jiných lékařů, kdy poskytují svým kolegům informace o výsledcích klinických studií anebo klinické informace o léku. 


Všechny tyto aktivity jsou regulované, a to evropskou legislativou, národní legislativou a etickým kodexem inovativního farmaceutického průmyslu. Ten je velmi obsáhlý a jde značně nad rámec existující legislativy. To vše děláme s jedním cílem - zlepšit zdraví pacientů.


Typické služby, o které žádáme lékaře či zdravotnické organizace, jsou vědecké a patentové rešerše, podklady pro řešení otázek ochrany duševního vlastnictví, strategické materiály pro rozhodování, odborná školení, tvorba protokolů a metod klinického zkoušení, analýzy klinických výsledků, statistická hodnocení apod.[1] Výčet zahrnuje jen příklady a nemusí být úplný.


Za tyto služby si lékaři a zdravotnické organizace zaslouží přiměřenou odměnu. A protože chceme, aby veřejnost věděla, co děláme a jak to děláme, zavázaly se všechny inovativní farmaceutické firmy sdružené v organizaci EFPIA (Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací) k tomu, že budeme transparentně zveřejňovat platby, které v konkrétním roce převádíme konkrétním lékařům anebo zdravotnickým organizacím. A protože tento projekt nazvaný „Transparentní spolupráce“ zveřejňuje nejen finanční platby, ale také převody hodnot nefinančního charakteru (např. odborné lékařské knihy), nazýváme všechny odměny jako „převody hodnot“. Věříme, že sdílení informací o těchto vztazích přímým a otevřeným způsobem pomůže pochopit významnou hodnotu, kterou tyto vztahy přinášejí pro léčbu pacientů. 

 

Společnost Pfizer je přesvědčena, že transparentnost je zásadní pro budování a udržení důvěry v nás a naše léky a plně podporujeme práci EFPIA na zlepšení transparentnosti v celém farmaceutickém průmyslu. Etický kodex EFPIA poskytuje společný základ pro podávání zpráv po celé Evropě v souvislosti s převody hodnot. Tento kodex je implemetován do Kodexu AIFP, který je dostupný zde: Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aifp.cz).  Více informací o kodexu EFPIA naleznete zde: The EFPIA Code.

 

V České republice budou informace o převodech hodnot za každý kalendářní rok k dispozici do 30. června následujícího roku. Každoroční Zprávy o převodech hodnot jsou v souladu s kodexy AIFP/EFPIA k dispozici po dobu 3 let od každého zveřejnění na stránce AIFP a na této webové stránce.

 

Zpracování a zveřejnění informací v jednotlivých Zprávách se provádí pouze pro účely transparentnosti. Neznamená to obecné oprávnění pro ty, kteří mají přístup na tyto webové stránky, provádět jakékoli další zpracování údajů zdravotnických pracovníků, například jejich kombinování s informacemi zveřejněnými na jiných webových stránkách. Podrobnosti o ochraně osobních údajů naleznete ve Pfizer EEA HCP Privacy Notice zde: https://privacycenter.pfizer.com/cs/czech-republic (oddíl "Zveřejnění poskytnutých plnění").

 

Úplnou databázi plateb, které poskytujeme zdravotnickým odborníkům a poskytovatelům zdravotnické péče v České republice, najdete na adrese Transparentní spolupráce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aifp.cz).

 

Dokumenty pro rok 2023

 

         • Metodická poznámka za rok 2023

         • Certifikace k zveřejnění dat dle EFPIA kodexu 2024

 

Dokumenty pro rok 2022

 

         • Metodická poznámka za rok 2022

         • Certifikace k zveřejnění dat dle EFPIA kodexu 2023

 

Dokumenty pro rok 2021

 

         • Metodická poznámka za rok 2021

         • Certifikace k zveřejnění dat dle EFPIA kodexu 2022

 

PP-UNP-CZE-0159
Investors

Healthcare

Professionals

Ochrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookies Sitemap

© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com

Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] nebo zavolat na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.

 

PP-CPF-CZE-0048