KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeO NásPomáhámePomáháme

Společenská odpovědnost firmy (corporate social responsibility) je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Je velmi důležité přispívat k rozvoji neziskových organizací ve zdravotnictví, vyšší informovanosti veřejnosti a podporovat charitu. Pomáhá společnost Pfizer, stejně jako pomáhají jednotliví zaměstnanci naší společnosti.

Zaměřujeme se na čtyři následující oblasti pomoci:

1. Edukativní a charitativní dary
Každý rok podporujeme finančně smysluplné projekty v oblasti zdravotnictví, zejména projekty vzdělávací. V případě, že si chcete zažádat o příspěvek, prostudujte si prosím informace ZDE.

2. Dobrovolnická činnost
V roce 2014 jsme zahájili dobrovolnický projekt „Jsem dobrovolník“. V rámci tohoto projektu pomáhají naši zaměstnanci v neziskových organizacích, které se zaměřují na pomoc seniorům či dětem anebo zlepšují životní prostředí. Za první tři roky existence tohoto úspěšného projektu jsme pomohli deseti neziskovým organizacím, mnoha z nich opakovaně. Více než sto našich zaměstnanců již natíralo ploty, sekalo trávu či malovalo stěny, přičemž touto dobrovolnickou prací strávili skoro 900 hodin.

3. Charita
Charitativní akce organizujeme každý rok. Tradiční je naše vánoční charitativní sbírka mezi zaměstnanci, jejíž výtěžek společnost Pfizer zdvojnásobí a tyto finance jsou rozděleny mezi neziskové organizace, kterým jsme v průběhu roku pomáhali dobrovolnickou prací. Dále pořádáme sbírky knih, oblečení a dalších předmětů, které darujeme nevládním organizacím, podporujeme seniorské organizace a každý rok se snažíme zvyšovat dosah takových aktivit a pomáhat tak potřebným.

4. Jiné společensky odpovědné projekty
Každý rok organizuje naše společnost Den první pomoci, kdy ve spolupráci s Českým červeným křížem a dalšími partnery zdarma poskytujeme možnost si vyzkoušet první pomoc, záchranu tonoucího či dusícího se člověka. Den první pomoci je letní akce plná zábavy a poučení pro děti i dospělé, jejímž heslem je „Pokud umíš poskytnout první pomoc, můžeš zachránit život svého blízkého“.

Společnost Pfizer se zavázala k transparentní příspěvkové politice pacientským organizacím. Příspěvky pacientským organizacím zveřejňujeme v souladu s kodexem EFPIA a AIFP o spolupráci s pacientskými organizacemi z roku 2006. Příspěvky jsou zveřejněny ZDE.

PP-CPF-CZE-0035
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookiesSitemap © 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.