• Novinky

  • Kontakt

   

Pomáháme

Společenská odpovědnost firmy (corporate social responsibility) je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Je velmi důležité přispívat k rozvoji neziskových organizací ve zdravotnictví, vyšší informovanosti veřejnosti a podporovat charitu. Pomáhá společnost Pfizer, stejně jako pomáhají jednotliví zaměstnanci naší společnosti.

Zaměřujeme se na čtyři následující oblasti pomoci:

1. Edukativní a charitativní dary
Každý rok podporujeme finančně smysluplné projekty v oblasti zdravotnictví, zejména projekty vzdělávací. V případě, že si chcete zažádat o příspěvek, prostudujte si prosím informace ZDE.

2. Dobrovolnická činnost
V roce 2014 jsme zahájili dobrovolnický projekt „Jsem dobrovolník“. V rámci tohoto projektu pomáhají naši zaměstnanci v neziskových organizacích, které se zaměřují na pomoc seniorům či dětem anebo zlepšují životní prostředí. Za první tři roky existence tohoto úspěšného projektu jsme pomohli deseti neziskovým organizacím, mnoha z nich opakovaně. Více než sto našich zaměstnanců již natíralo ploty, sekalo trávu či malovalo stěny, přičemž touto dobrovolnickou prací strávili skoro 900 hodin.

3. Charita
Charitativní akce organizujeme každý rok. Tradiční je naše vánoční charitativní sbírka mezi zaměstnanci, jejíž výtěžek společnost Pfizer zdvojnásobí a tyto finance jsou rozděleny mezi neziskové organizace, kterým jsme v průběhu roku pomáhali dobrovolnickou prací. Dále pořádáme sbírky knih, oblečení a dalších předmětů, které darujeme nevládním organizacím, podporujeme seniorské organizace a každý rok se snažíme zvyšovat dosah takových aktivit a pomáhat tak potřebným.

4. Jiné společensky odpovědné projekty
Každý rok organizuje naše společnost Den první pomoci, kdy ve spolupráci s Českým červeným křížem a dalšími partnery zdarma poskytujeme možnost si vyzkoušet první pomoc, záchranu tonoucího či dusícího se člověka. Den první pomoci je letní akce plná zábavy a poučení pro děti i dospělé, jejímž heslem je „Pokud umíš poskytnout první pomoc, můžeš zachránit život svého blízkého“.

Společnost Pfizer se zavázala k transparentní příspěvkové politice pacientským organizacím. Příspěvky pacientským organizacím zveřejňujeme v souladu s kodexem EFPIA a AIFP o spolupráci s pacientskými organizacemi z roku 2006. Příspěvky jsou zveřejněny ZDE.
PP-CPF-CZE-0035
O NÁS O společnosti Úvodní slovo Generálního ředitele Pomáháme Dary a granty Transparentní spolupráce INOVACE A VÝZKUM Vakcíny Onkologie Kardiolovaskulární onemocnění Vzácná onemocnění Chronická zánětlivá onemocnění Infekční onemocnění Závislost na tabáku Genová terapie Klinické testy Výzkum a vývoj PRODUKTY VPOIS Odborný informační servis Hlášení nežádoucích účinků KARIÉRA/CAREER Jsme Pfizer Benefity Přidej se k nám We are Pfizer Benefits Join us

​​​​​​​​​​​​​​© 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.