KontaktInvestorsHealthcare ProfessionalsKontakt
HomeO NásPomáhámePomáháme

Společenská odpovědnost firmy (corporate social responsibility) je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Je velmi důležité přispívat k rozvoji neziskových organizací ve zdravotnictví, vyšší informovanosti veřejnosti a podporovat charitu. Pomáhá společnost Pfizer, stejně jako pomáhají jednotliví zaměstnanci naší společnosti.

 

Zaměřujeme se na tři následující oblasti pomoci:

 

1. Edukativní a charitativní dary
Každý rok podporujeme finančně smysluplné projekty v oblasti zdravotnictví, zejména projekty vzdělávací. V případě, že si chcete zažádat o příspěvek, prostudujte si prosím informace ZDE.

 

•    Více než 15 milionů korun jsme od roku 2015 rozdělili v podobě edukačních grantů na vzdělávací projekty v oblasti zdravotnictví neziskovým organizacím, zaměřeným zejména na péči o pacienty a hendikepované.

 

•    Téměř 30 talentovaných studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice jsme od roku 2015 ocenili za přínosné diplomové práce v oblasti biotechnologií a farmakochemie.

 

2. Dobrovolnická činnost
V roce 2013 jsme zahájili dobrovolnický projekt „Jsem dobrovolník“. V rámci tohoto projektu pomáhají naši zaměstnanci v neziskových organizacích, které se zaměřují na pomoc seniorům či dětem anebo zlepšují životní prostředí. Za první tři roky existence tohoto úspěšného projektu jsme pomohli deseti neziskovým organizacím, mnoha z nich opakovaně. Více než sto našich zaměstnanců již natíralo ploty, sekalo trávu či malovalo stěny, přičemž touto dobrovolnickou prací strávili téměř 1 600 hodin.

 

3. Charita
Charitativní akce organizujeme každý rok. Tradiční je naše vánoční charitativní sbírka mezi zaměstnanci, jejíž výtěžek společnost Pfizer zdvojnásobí a tyto finance jsou rozděleny mezi neziskové organizace, kterým jsme v průběhu roku pomáhali dobrovolnickou prací. Dále pořádáme sbírky knih, oblečení a dalších předmětů, které darujeme nevládním organizacím, podporujeme seniorské organizace a každý rok se snažíme zvyšovat dosah takových aktivit a pomáhat tak potřebným.
 

PP-UNP-CZE-0169
Investors Healthcare ProfessionalsOchrana soukromíPodmínky používáníSoubory cookiesSitemap © 2022 Vytvořil a spravuje: Pfizer, spol. s r.o.

Hlášení nežádoucích příhod
Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.
Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu spojenou s podáním vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, můžete použít webový portál na https://www.pfizersafetyreporting.com
Dále lze nahlásit nežádoucí příhodu jakéhokoli produktu společnosti Pfizer na emailovou adresu: [email protected] , nebo zavolat na 00420 283 004 111.
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.
Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.