Skip directly to content

Způsob výběru

Váš životopis vložíme při zpracování žádosti do globální elektronické databáze životopisů. Všichni personalisté ve společnosti Pfizer mají do této databáze přístup a neustále v ní vyhledávají životopisy, které nejvíce vyhovují našim současným nabídkám zaměstnání. Osoby, které nejlépe odpovídají požadavkům na danou pozici, budou kontaktovány a případně pozváni k osobnímu pohovoru. Pohovory mohou probíhat formou telefonického hovoru, video konference nebo osobního pohovoru v místě, které vyhovuje jak personalistovi, tak kandidátovi.

Behaviorální pohovor

Základem behaviorálního pohovoru je filozofie, že výkon v minulosti předpovídá budoucí výkon. Protože výkon je výsledkem našeho způsobu chování, lze předvídat budoucí výkon uchazeče zkoumáním či posouzením jeho chování v minulosti.

Behaviorální pohovory jsou určeny k posuzování uchazeče s ohledem na standardní portfolio kompetencí nutných pro konkrétní pozici. Kompetence jsou vlastnosti jedince, které jsou podstatné pro efektivní výkon v dané pozici a obvykle sestávají z dovedností, schopností, motivace a znalostí.

Jak je behaviorální pohovor veden?

Behaviorální pohovor je strukturovaný pohovor, při němž jsou kladeny specifické otázky, které souvisejí s každou posuzovanou oblastí dané kompetence. Tazatel se ptá na konkrétní příklady vašeho chování v minulosti, které je dokladem konkrétních kompetencí. Otázky často začínají „Povězte mi něco o období, kdy…“ nebo „Uveďte příklad…“. Po každé otázce následuje řada průzkumných otázek, díky nimž tazatel shromáždí veškeré informace nutné pro každou oblast kompetencí.

Jak se připravit na behaviorální pohovor

Nyní už máte určitou představu o tom, co to je behaviorální pohovor a jak je veden, takže se na něj můžete začít připravovat a procvičovat ho.Bohužel vám nemůžeme přesně říci, jaké chování nebo kompetence na pohovoru posuzujeme. Měli byste však umět přemýšlet o situacích, ve kterých jste se ocitli a které prokáží, že máte vlastnosti, které potřebujeme. Čerpejte ze svých výjimečných úspěchů a dejte je do souvislosti s otázkami, na které se ptáme, a dovednostmi, které posuzujeme. Užitečnou technikou při přípravě odpovědí na otázky týkající se kompetencí je technika „STAR“. Tento akronym slouží jako pomůcka, jak strukturovat vaši odpověď.

  • Situace (z angl. situation) – jaké byly okolnosti / jaká byla situace?
  • Úkol (z angl. task) – co se od vás očekávalo, pokud jde o záměr / cíle / výzvy?
  • Činnost (z angl. action) – co jste dělali (na rozdíl od svých kolegů / supervizora)?
  • Výsledek (z angl. result) – co se stalo / jaký byl výsledek vašich kroků?

Budete vyzváni, abyste uvedli konkrétní příklady se spoustou podrobností. Při využití této techniky je vhodné zmínit se ve stručnosti o situaci a úkolu, ale podrobně se rozpovídat o svém přičinění – co jste v této situaci udělali a řekli. Vždy je také užitečné popřemýšlet o výzvách a problémech, na které jste narazili, a o tom, jak jste je vyřešili a jak jste se z nich poučili. Touto cestou si tazatel udělá dobrý obrázek o vašich zkušenostech a chování

Tipy pro pohovor

  • Buďte sami sebou – jednejte přirozeně, tazatel vás chce poznat.
  • Než začnete mluvit, bez obav si ponechte čas na utřídění myšlenek a vymyšlení nejlepšího příkladu, který se k otázce hodí.
  • Je v pořádku klást dotazy, vždyť jde o obousměrnou konverzaci.
  • Je také v pořádku požádat tazatele, aby vám otázku zopakoval nebo ji dovysvětlil.
  • Pokud si nejste jisti, zda je vámi uvedený příklad právě tím, co tazatel potřeboval zjistit, je vhodné si na konci s tazatelem vyjasnit, zda jste jeho otázku zodpověděli uspokojivě.

Návrat na předchozí stránku