Skip directly to content

Žádost o příspěvek

 
1 Start 2 Complete

*pole označená hvězdičkou jsou povinná

Obchodní rejstřík

Uveďte detailní popis toho, za jakým účelem o příspěvěk žádáte. V ideálním případě uveďte místo a čas konání akce (pokud je již stanoveno). Doplňte základní technickou specifikaci v případě příspěvku na nákup materiálu či výrobku, podrobnou technickou specifikaci přiložte ve zvláštním dokumentu.
Zadávejte jen celá čísla bez čárek a teček
dne 18.01.2019

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE:

Po odeslání si vyplněný formulář VYTISKNĚTE na hlavičkový papír,
opatřete razítkem a podepsaný STATUTÁRNÍM ZÁSTUPCEM zašlete poštou na adresu:

Pfizer spol. s r.o., Customer administrator marketing, Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5.

K žádosti o příspěvek prosím přiložte také tyto dokumenty:

  1. Jakýkoli dokument, který zpřesňuje popis činnosti, o jejíž podporu žádáte (program akce, technický list výrobku, katalogové číslo, fotodokumentaci apod.).
  2. Položkovou kalkulaci (rozpočet) upřesňující, jak bude příspěvěk využit.
  3. Kopii některého z těchto dokumentů:
    1. Zřizovací listina včetně Jmenovací listiny statutárního zástupce
    2. Výpis z Obchodního rejstříku
    3. Stanovy sdružení

Kopie nemusí být ověřená. Kopie lze podat pouze při podání první žádosti ke společnosti Pfizer - při případné opakující se žádosti není nutné kopie zřizovacích dokumentů znovu přikládat, pokud se tyto dokumenty nijak nezměnily.

O výsledku rozhodovacícho procesu budete informováni, obvykle do 8 týdnů od podání žádosti. Pokud neobdržíte vyrozumění o rozhodnutí o udělení/neudělení příspěvku, kontaktujte nás na tel: +420 283 004 111.