Skip directly to content

Popis nemoci

Co je glaukom?

Glaukom (zelený zákal) je závažné oční onemocnění, které nerozpoznáno a neléčeno vede nezadržitelně ke slepotě. Dochází při něm k postupnému odumírání nervových buněk sítnice a k poškození zrakového nervu. Záludnost této choroby spočívá v tom, že probíhá plíživě a může zůstat dlouhou dobu nerozpoznána. Poškození vláken zrakového nervu může dosáhnout takového stupně, že způsobí nejprve malé,ale později výrazné výpadky v zorném poli. Slepota pro glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty. Ve světě je evidováno téměř 7 milionů osob zcela slepých kvůli glaukomu. Choroba postihuje 2% osob nad 40 let věku a s přibývajícím věkem její výskyt stoupá. Je-li choroba včas diagnostikována a léčena, lze předejít trvalým změnám zrakových funkcí. Nejčastější příčinou těchto změn je vysoký nitrooční tlak.