Skip directly to content

Popis nemoci

Charakteristika nemoci

Migréna je zcela specifický typ bolesti hlavy, u kterého nejsou prokázány strukturální změny mozku (jako je například nádor nebo zánět nebo krvácení do mozku) a kde jsou výsledky provedených pomocných vyšetření normální. Tato nemoc neohrožuje postiženého člověka na životě, dokáže mu však život značně znepříjemnit. Migréna se rovněž dá úspěšně léčit.

Výskyt nemoci v populaci

Migréna je onemocnění, které se vyskytuje na celém světě, ženy jsou postiženy asi 3x častěji než muži, odhadem trpí v jednotlivých oblastech migrénou od 10 do 20% populace. Maximum výskytu je ve věku od 20 do 40 let, ale migrénou mohou trpět i děti (zde jsou častěji postiženi chlapci) i starší lidé. Pokud se první záchvat migrény vyskytne po 40. roce věku, je třeba důkladné vyšetření (neurologem) k vyloučení jiné příčiny záchvatu bolesti hlavy.