Skip directly to content

Léčba růstovým hormonem

Růst je velmi citlivým ukazatelem dětského zdraví. V jednotlivých obdobích života se růst dítěte řídí danými pravidly, i když může docházet k určitým výkyvům, např. dle ročních období nebo při nemoci. Pokud je s růstem všechno v pořádku, krátkodobá opoždění se rychle doženou a člověk postupně doroste do své předpokládané dospělé výšky. K tomu, aby dítě rostlo normálně, potřebuje dostávat přiměřenou výživu, mělo by být obklopeno citově vyrovnaným prostředím a musí mu dobře fungovat vytváření jednotlivých hormonů v těle. Dítě nesmí trpět vážnou nebo dlouhodobou nemocí. Pokud nejsou všechny tyto podmínky splněny, nemusí dítě vyrůst do takové výšky, do jaké by jinak vyrůst mohlo.

Růstový hormon je nezbytný pro normální růst. Ovlivňuje výšku postavy, má ale i další funkce. Ovlivňuje množství tuku a svaloviny v těle a posiluje i celkový pocit dobré fyzické kondice. V těle je několik žláz, které řídí důležité tělesné děje – mimo jiné i růst. Společně se nazývají endokrinní soustava. Žlázy produkují různé hormony – každá svůj vlastní. Ty pak působí na jednotlivé části našeho těla. Například ve štítné žláze se tvoří tyroxin, v podvěsku mozkovém (hypofýze) růstový hormon. Hypofýza (podvěsek mozkový) hraje klíčovou úlohu při tvorbě několika hormonů, které řídí činnost i jiných žláz. Když je hypofýza poškozena nebo přestane dobře fungovat, může váznout řada tělesných funkcí. Růstový hormon se tedy vytváří v hypofýze a odtud se dostává do krve, a to ve dne a v noci v různém množství. Přes den tělu stačí nízké hladiny růstového hormonu, avšak během noci se několikrát vyplaví do krve najednou jeho veliké množství.

Bohužel každému dítěti s malým vzrůstem podávání růstového hormonu nepomůže. Lékaři však neustále sledují nové poznatky a sbírají zkušenosti od kolegů z celého světa. Jakmile se prokáže prospěšnost léčby růstovým hormonem i u některých dalších skupin dětí, budou usilovat o jejich léčbu růstovým hormonem i v České republice.