Skip directly to content

Popis nemoci

Vaše srdce pracuje jako pumpa a vytlačuje krev bohatou na kyslík do tepen (artérií). Nepoškozené tepny jsou hladké a elastické a umožňují krvi snadno protékat. Pokud jsou tepny v důsledku aterosklerózy méně pružné a zúžené, krev jimi protéká obtížněji. Jiným faktorem, přispívajícím k vzestupu tlaku krve, je nadměrné množství cirkulující krve (tekutiny) v cévách následkem např. sníženého vylučování vody ledvinami. Výsledkem je, že krev tlačí na stěny tepen příliš velkou silou. Uvedené zvýšení tlaku se nazývá arteriální hypertenze neboli vysoký krevní tlak.

Arteriální hypertenze se často označuje jako „tichý zabiják“. Je to proto, že většina lidí s vysokým krevním tlakem nepociťuje žádné příznaky, ani se necítí být nemocní. Pokud se však arteriální hypertenze neléčí, vede k závažným komplikacím.

Všeobecně platí – pokud je váš krevní tlak stabilně i po opakovaných měřeních vyšší než 140/90 mmHg, máte arteriální hypertenzi.

Naše populace dramaticky stárne. Výskyt arteriální hypertenze je vyšší u starších občanů a u mnohých z nich uvedená onemocnění nejsou odpovídajícím způsobem sledovaná a léčená. Stoupá incidence (výskyt) cévní mozkové příhody, neboť arteriální hypertenze je jejím hlavním rizikovým faktorem. Uvedené problémy se stávají stále kritičtějšími.

Úspěchem je, pokud lidé vědí o tom, že mají vysoký krevný tlak - a pokud se léčí - a pokud je hypertenze pod kontrolou (krevní tlak je normalizovaný).

Z lidí, kteří trpí arteriální hypertenzí:

  • jen asi polovina ví, že má vysoký krevní tlak,
  • z části pacientů, kteří vědí, že mají vysoký krevní tlak, se léčí asi jen polovina,
  • jen asi polovina pacientů, kteří se léčí, dosahuje cílových hodnot tlaku krve.