Skip directly to content

Popis nemoci

Při selhání srdce nedokáže srdce efektivně přečerpat krev a uspokojit potřeby organismu ohledně krve a kyslíku. Výsledkem je hromadění krve v plicích, v orgánech dutiny břišní, resp. v dolních končetinách. V případě hromadění krve v plicích se to projeví zhoršeným dýcháním, případně kašlem. V případě hromadění v orgánech dutiny břišní například bolestmi pod pravým žeberním obloukem (v důsledku zvětšení jater). Pokud se nadměrně hromadí krev v nohách, nohy otékají a pacient/ka si často nemůže obout boty.

Organismus se snaží selhání srdce zabránit několika mechanismy:

a. snížením námahy
b. zrychlením tepové frekvence
c. rozšířením hlavně levé srdeční komory

Příznaky a komplikace spojené se selháním srdce

Selhání srdce může vzniknout náhle anebo se vyvinout postupně.
Hovoříme o:

I. akutním resp.
II. chronickém srdečním selhání

Jiným kritériem může být, která srdeční komora selhává ve své schopnosti přečerpávat krev. Pokud selhává levá komora, hovoříme o levostranném srdečním selhání, pokud pravá, o pravostranném, pokud obě, o selhání obou srdečních komor.

Projevy levostranného srdečního selhání jsou:

  • zhoršené dýchaní,
  • suchý, při závažnějším selhání vlhký kašel,
  • zrychlení frekvence srdce

Někdy může být selhání tak závažné, že se pacient začne dusit.

Projevem pravostranného srdečního selhání je hromadění tekutin v organismu, což se projeví zvýšením hmotnosti, rozšířením krčních žil, zvětšením orgánů dutiny břišní (bolestmi pod pravým žeberním obloukem v důsledku zvětšení jater, zhoršeným trávením následkem nedostatečného prokrvení žaludku a střev) a otoky dolních končetin, hlavně v oblasti kotníků a okolo kolen.

Oba stavy se mohou v rozdílné míře vyskytnout současně