Skip directly to content

Popis nemoci

Vnitřní stěny tepen jsou normálně hladké a pružné. Proudí jimi krev a rozvádí přitom kyslík a jiné živiny do všech částí těla. S přibývajícím věkem vytvářejí tuky a jiné substance, které krev přenáší, usazeniny ve stěnách tepen, tzv. „pláty“. Uvedený stav se nazývá kornatění cév - neboli ateroskleróza. Pokud se usazeniny zvětšují, přítok krve některými cévami se zmenšuje, a může dojít až k jejich úplnému uzavření. Ateroskleróza je pomalu postupující onemocnění, které může začít už v mládí. Někdy to trvá roky, než se na vnitřních stěnách tepen vytvoří pláty. Ateroskleróza může vést k různým onemocněním krevního oběhu. Nejzávažnějšími jsou srdeční infarkt a cévní mozková příhoda.

Velký problém nastává, pokud kornatí cévy, které zásobují krví srdeční sval - tzv. věnčité tepny srdce neboli koronární artérie. Usazeniny v srdečních tepnách zhoršují prokrvení srdečního svalu, a tím zásobování srdce kyslíkem. Pokud postihne ateroskleróza jednu anebo více věnčitých tepen, hovoří se o ischemické chorobě srdce.