Skip directly to content

Popis nemoci

Inkontinence moči je velmi rozšířeným symptomem, který postihuje na celém světě desítky milionů lidí a má rozsáhlý ekonomický a sociální dopad na celou společnost. Je definována jako nechtěný únik moči, způsobující hygienický nebo sociální problém. Neschopnost udržet moč se významně podílí na snížení kvality života.

Typy inkontinence

Podle typických klinických projevů dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní, reflexní a paradoxní.

  1. Stresová inkontinence se projevuje únikem zpravidla malého množství moči při fyzických aktivitách, spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku (při kašli, kýchnutí, smíchu, nebo prudkém pohybu). Pokud je tlak v močovém měchýři vyšší než tlak v oblasti svěrače, dochází k úniku moči.
  2. Při urgentní inkontinenci dochází k náhlému neovladatelnému močení s únikem většího množství moči následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře.
  3. Reflexní inkontinence je příznakem neurologického onemocnění.
  4. Paradoxní inkontinence je únik moči při přeplněném močovém měchýři. Projevuje se zvětšujícím se močovým reziduem (moč zbývající v močovém měchýři po vymočení) a oslabením kontraktility (stažlivosti) močového měchýře se spontánním odkapáváním moči z přeplněného močového měchýře.

Poměrně často se vyskytuje rovněž smíšená forma inkontinence, kde je současně přítomna urgentní i stresová složka úniku moči.