Skip directly to content

Popis nemoci

Přes neustálý rozvoj medicíny, nové léčebné postupy a nová léčiva zůstávají nadále infekční nemoci závažným problémem. S infekčním onemocněním se během života setkal jistě každý z nás. Za infekční choroby jsou označovaná onemocnění, která jsou způsobena různými mikroorganismy – bakteriemi, viry, plísněmi, prvoky či jinými parazity. Zatímco výskyt některých infekčních onemocnění se podařilo snížit nebo je zcela vymýtit, jiná postupem doby nabývají na významu.

K onemocněním jejichž výskyt a závažnost narůstá patří i nemoci způsobené plísněmi – kvasinkami nebo houbami. Tyto choroby jsou souhrnně označovány jako mykózy. Mykózy rozdělujeme na místní, povrchové – takové, které napadají kůži a sliznice, invazivní – pronikající do jednotlivých orgánů. Pokud je postiženo více orgánů lidského těla, celý organismus nebo je li zachycena plíseň v krvi, hovoříme o diseminované mykóze. Invazivní a diseminované mykózy se souborně označují jako systémové mykózy.

K nejznámějším povrchovým mykózám patří kvasinkové onemocnění sliznic dutiny ústní malých dětí - moučnivka (soor) – známé bělavé povláčky na jazyku či jinde v dutině ústní. Dalším velmi rozšířeným onemocněním je mykóza kůže mezi prsty na nohou projevující se svěděním, pálením a olupováním kůže mezi prsty nebo mykóza nehtů (onychomykoza). Také mykotické onemocnění kůže a sliznice pohlavních orgánů žen se vyskytuje relativně často.

Systémové mykózy jsou mnohem závažnější, mnohdy život ohrožující stavy, kdy plíseň proniká hluboko do orgánů, které prostupuje a dále v nich roste. Jejich výskyt je naštěstí vzácnější a postihuje osoby v těžkém stavu, mnohdy trpící další závažnou chorobou. Orgánem nejčastěji postiženým invazivní mykózou jsou plíce, častý je nález mykózy ve vedlejších dutinách nosních, v játrech, slezině, střevech či mozku. Vzácněji je popisováno mykotické onemocnění ledvin, srdce, kostí, oka, ale postiženo může být kterékoliv místo v lidském těle. Velmi závažný je stav kdy se najde plíseň v krvi.

Onemocnění jsou označována podle vyvolavatele. Jako kandidózy označujeme nemoci způsobené kvasinkami – kandidami, je-li. vyvolavatelem vláknitá houba Aspergillus, označujeme nemoc za aspergilózu, jako mukormykózy jsou označována onemocnění způsobená zygomycetami (Mukor).

Výskyt

Zatímco nezávažná povrchová kožní a slizniční mykotická onemocnění jsou poměrně hodně rozšířena a mohou postihnout v podstatě kohokoliv, závažné systémové invazivní mykózy se vyskytují vzácně u úzké skupiny lidí trpících dalšími závažnými nemocemi. Invazivní mykózy postihují zejména pacienty se závažným porušením obranyschopnosti organismu – imunity. Zdraví lidé tímto onemocněním nejsou většinou ohroženi. Výskyt systémových mykóz má ale v posledních letech jasný narůstající trend. Procento zachycených nákaz u hospitalizovaných pacientů neustále stoupá. Nejčastější jsou kandidózy, stoupá ale i výskyt aspergilózy i dalších vzácnějších mykóz. Vyšší výskyt souvisí s rozvojem medicíny – s nárůstem počtu transplantací, s používáním intenzivnějších léčebných protokolů u onkologicky nemocných, s větším užíváním širokospektrých antibiotik.

Příznaky

Rozpoznat plísňové onemocnění není jednoduché. Příznaky jsou mnohdy nespecifické, záleží na tom, který orgán lidského těla onemocní, jestli se jedná o onemocnění povrchové, pouze na určitém místě kůže nebo sliznice, nebo o onemocnění celkové – systémové. Navíc mykózou onemocní většinou pacienti léčení pro jiné závažné onemocnění, jehož příznaky mohou být podobné příznakům mykózy.

Při postižení kůže nacházíme pouze změny v místě infekce – zarudnutí, případně vyrážku, které jsou provázené svěděním a pálením. Postižené bývají zejména místa takzvané „vlhké zapářky“ – třísla, podpaží, meziprstní prostory na nohou. Podobné projevy – zarudnutí, puchýřky, pálení, svědění… má postižení sliznic pohlavních orgánů nebo dutiny ústní.

Složitější je rozpoznání systémových mykóz. K nejčastějším obecným příznakům patří horečka, zvláště horečka trvající delší dobu, která nereaguje na léčbu antibiotiky. Dále celkové neprospívání a chátrání organismu. Někdy bývá vyrážka.

Při postižení dýchacího systému bývá nápadný kašel, který může být jen suchý, dráždivý, ale také s vykašláváním sputa, vzácně se může objevit i vykašlávání krve. Objevuje se dušnost, bolesti na hrudníku.

Při postižení zažívacího traktu se může objevit zčervenání sliznice dutiny ústní, případně i bělavé povláčky. Pacienti udávají bolest a pálení při polykání, někdy ztrátu chuťových vjemů. Mohou mít bolesti žaludku, pálení žáhy, nevolnost, někdy i zvrací.

Pálením a řezáním při močení, bolestmi zad se může projevovat mykotická infekce vylučovacích orgánů.

Při postižení nitrobřišních orgánů – jater a sleziny – může být nápadné zvětšení břicha, někdy nespecifické bolesti břicha. Je-li postižen mozek, může se onemocnění projevit bolestmi hlavy, křečemi, poruchou vědomí.

Tak jak se onemocnění vyvíjí, mohou se měnit jednotlivé projevy, od nezávažných přecházet k závažným. Neléčená invazivní mykóza vede vždy k postupnému zhoršování stavu a ke smrti.