Skip directly to content

Popis nemoci

Porucha erekce (porucha ztopoření penisu = erektilní dysfunkce = porucha potence) je trvalá nebo dočasná neschopnost muže dosáhnout nebo po dostatečně dlouhou dobu udržet ztopoření pohlavního údu (erekci), které je nezbytné k pohlavnímu styku. Erektilní dysfunkce (ED) je jednou z nejčastějších poruch sexuálních funkcí u mužů vůbec. Dříve byla tato porucha nazývána impotencí, dnes však dáváme přednost termínu erektilní dysfunkce, který lépe vystihuje podstatu problému. K dosažení erekce je třeba dokonalá souhra psychiky, hormonu, nervových reflexů a hladké svaloviny a jakékoliv narušení této rovnováhy vede k poruchám.

Počet mužů postižených erektilní dysfunkcí narůstá s přibývajícím věkem. Podle nejznámější epidemiologické studie (Massachusetts Male Aging Study), která proběhla v USA je postiženo některou z forem erektilní dysfunkce 52% mužů ve věku 40-70 let. Udává se, že ve světě postihuje erektilní dysfunkce více než 100 milionů mužů. V České republice se jedná o 500 - 800 000 mužů a každoročně jich přibývá asi 40 000. Podle reprezentativního průzkumu agentury STEM/MARK u 3.500 mužů v České republice přiznává některou z forem poruch erekce každý druhý muž ve věku 35-65 let. K lékaři však nalezne cestu zpravidla jen asi 10 % takto postižených mužů. Přitom možnosti dnešní medicíny v diagnostice příčin těchto poruch a též možnosti léčby jsou nesrovnatelné se situací např. před 20 lety, kdy za hlavní příčinu poruchy erekce byly považovány psychické důvody.

Jak je to tedy doopravdy s příčinami erektilní dysfunkce? O tzv. psychogenních příčinách můžeme hovořit ve 20% případů. V 80% případů je však příčinou erektilní dysfunkce tzv. organická porucha, to znamená konkrétní onemocnění, které postihuje některou složku nezbytnou pro vznik erekce (cévy, nervy).