Skip directly to content

Popis nemoci

Antikoncepce (kontracepce) je termín, kterým se označují metody ochrany před otěhotněním, které jsou vratné, to znamená, že po skončení antikoncepce žena opět může otěhotnět (to je rozdíl proti sterilizaci, což jsou nevratné metody ochrany před otěhotněním). Spolehlivost antikoncepce se vyjadřuje Pearlovým indexem. Pearlův index znamená počet žen, které otěhotní během jednoho roku užívání té které antikoncepční metody, vztažený na 100 žen, které metodu užívají. Např. Pearlův index kondomu je 5-15, během roku tedy otěhotní 5-15 % žen, které se chrání kondomem. Pro srovnání: Pearlův index "žádné antikoncepce" je asi 80, tedy během roku otěhotní asi 80 % žen, které nepoužívají žádnou ochranu.