Skip directly to content

Úvod

Když se v našem okolí objeví někdo, kdo si přestává pamatovat, co právě řekl, přestává rozpoznávat své blízké příbuzné, ztrácí se, když opustí svůj domov a jeho život může být ohrožen, když zůstane sám, říkáme často o takovém člověku, že má „sklerózu“. Jen málokdo ví, že jde vlastně o projevy demence.

Pokud trpíte Alzheimerovou chorobou, měli byste vědět, že nejste sami a že existuje léčba příznaků Alzheimerovy choroby od lehkých až po těžká stádia.

Tyto stránky Vám pomohou lépe porozumět Alzheimerově chorobě.

Stručná charakteristika nemoci

Víte, co je to Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Zároveň dochází v mozku k dalším jevům, které jsou více či méně probádané. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu. Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami ještě zbylými vedou pak logicky k významnému narušení mozkových funkcí.

Víte, kolik lidí touto nemocí trpí?

Alzheimerova choroba je onemocnění především vyššího věku a s věkem riziko vzniku onemocnění stoupá. Ve skupině 65tiletých jsou postiženy zhruba 2 – 3 %, každých 5 let se toto procento zdvojnásobuje. Ve skupině 80tiletých je postižena polovina populace. Existují ale i vzácnější formy s časným začátkem vzniku, např. již kolem 40. – 50. roku. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 46,8 miliónů lidí, trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca 156.000.