Skip directly to content

Příčiny nemoci

Jelikož se v počátečním stadiu nemusí glaukom a s ním související poškození zraku vůbec projevit, nemusíte o této nemoci ani vědět. To však pouze do momentu, než se ohlásí závažné poruchy zraku. Pak už ale může být pozdě. Přestože jen u menšiny lidí se za stejných předpokladů glaukom objeví, je vhodné se v případě podezření či výskytu více rizikových faktorů obrátit na Vašeho lékaře a požádat ho, aby Vám udělal příslušná vyšetření.

Více informací o příčinách glaukomu naleznete na http://www.zeleny-zakal.cz.