Skip directly to content

Prognóza a léčba

Glaukom není v současné době zcela vyléčitelný, léčba jen předchází dalšímu poškozování zrakového nervu. Již poškozený zrak není možné léčbou zlepšit. Je ale možné dosáhnout zpomalení nebo až zastavení postupu onemocnění a zabránit tak dalším ztrátám zraku.

Současná léčba glaukomu je zaměřena především na snížení nitroočního tlaku, který je hlavním rizikovým faktorem při vzniku glaukomu. Ostatní rizkové faktory jsou v současné době velmi špatně ovlivnitelné, i když zájem výzkumníků se obrací i tímto směrem.

Léčbu můžeme rozdělit na medikamentózní, léčbu laserem a chirurgickou léčbu.

Více informací o příčinách glaukomu naleznete na www.zeleny-zakal.cz.