Skip directly to content

Kouření je nemoc, která potřebuje léčbu

Existují nové, účinné možnosti léčby

Společnost se na kouření často dívá jako na ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že způsobuje závislost na nikotinu.

V České republice kouří třetina obyvatel a jejich počet nijak neubývá. Přitom až 70 kuřáků si přeje přestat a naprostá většina z nich se o to již alespoň jednou pokusila.

Kolikrát jste se pokusili skoncovat s cigaretami? Pokud alespoň jednou, jistě víte, kolik úsilí stojí si znovu nezapálit. A i když jste pevně rozhodnutí přestat, znovu jste se k cigaretám vrátili. Co jste ale před svým rozhodnutím a stanovením dne, kdy přestanete kouřit, udělali? Poradili jste se s lékařem nebo vyhledali jiného odborníka?

Podle MUDr. Evy Králíkové je hlavní příčinou neúspěchu právě snaha přestat kouřit bez cizí pomoci: „98 % kuřáků, kteří to takto zkouší a spoléhají pouze na svoji pevnou vůli, se k cigaretě opět navrací. Přitom stačí vyhledat nejbližšího odborníka, který kuřákovi doporučí vhodnou terapii a bude mu po celou dobu odvykání podporou.“

Lékaři již dnes mají k dispozici terapii, která dokáže potlačit abstinenční příznaky a výrazně zvýšit Vaši naději na úspěch. Moderní léková terapie vykazuje mnohem vyšší účinnost než jakékoli jiné dostupné prostředky pro odvykání kouření. Díky moderní terapii můžete znásobit svoji šanci odvyknout kouření. Stejně jako u jiných druhů léčby závislosti hraje velkou roli i silná vůle a schopnost vytrvat. A pokud máte kromě odborné pomoci i podporu okolí, je Vaše šance na život bez cigarety opravdu vysoká.

Informujte se u svého lékaře nebo v jednom z odborných Center pro léčbu závislosti na tabáku (http://www.slzt.cz/centra-lecby). Lékaři Vám mohou předepsat či doporučit vhodnou léčbu a poskytnou rady, které Vám odvykání usnadní. Nezapomeňte, že 98 % kuřáků, kteří se pokusili odvykat bez cizí pomoci, se opět do roka vrátilo k cigaretě. Z tohoto důvodu se jistě vyplatí odborníka vyhledat.

Zlomte ji dříve, než zlomí ona Vás!