Skip directly to content

Informační brožura je k dispozici ke stažení:

Výživa pacientů
s Alzheimerovou
chorobou

stáhnout : pdf

Pohybové aktivity
pro pacienty
s demencí

stáhnout : pdf

Alzheimerova
choroba
v rodině

stáhnout : pdf

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: nízká

stáhnout : pdf

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: střední

stáhnout : pdf

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: vyšší

stáhnout : pdf

Ostatní informace:

 

*Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů uvedených v pdf dokumentech.