Skip directly to content

Vaše zdraví

Každý člověk má právo na informace o svém životě a zdraví. My ve společnosti Pfizer víme, že informace, které Vám přinášíme, plně využijete jen tehdy, budou-li podány srozumitelnou a jasnou formou. V každodenní komunikaci odborného zdravotního personálu s veřejností záleží také na maličkostech, protože ty mohou přispět k výbornému celkovému výsledku a ke zvýšení kvality Vašeho života.

Na následujících www stránkách Pfizer.cz se můžete dozvědět více o desítkách našich inovačních léků a produktů, které denně pomáhají v boji proti různým onemocněním. Společnost Pfizer vynakládá největší investice do oblasti výzkumu a vývoje. Naším cílem je především léčba nejobávanějších lidských chorob, mezi které můžeme bezpochyby zařadit kardiovaskulární onemocnění, diabetes, Alzheimerovu chorobu, depresi, schizofrenii, erektilní dysfunkci, migrénu, reumatické onemocnění, epilepsii atd.

Věříme, že také prostřednictvím následujících stránek přispějeme k získání informací, které pomohou při zkvalitnění Vašeho života a v prevenci uvedených onemocnění.

Informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze pro vzdělávací účely a nenahrazují diskuzi s pracovníky ve zdravotnictví. Všechna rozhodnutí týkající se léčby pacienta musí provést zdravotničtí pracovníci, kteří vezmou v úvahu individuální charakteristiku každého pacienta