Skip directly to content

Diagnostika

Jaký je normální nitrooční tlak?

Hodnoty jsou individuální, většinou v rozmezí 11-21 mm Hg. U některých pacientů však můžeme trvale zaznamenávat vyšší hodnoty nitroočního tlaku, a přesto se glaukomové změny nemusejí projevit. A naopak, glaukomové změny zrakových funkcí někdy zjišťujeme i u pacientů s nižším nitroočním tlakem. Je třeba léčbou dosáhnout tzv. cílového nitročního tlaku, kdy žádné změny nenastanou.

Jak poznám, že mám glaukom?

Pouze někteří pacienti vnímají bolestivé známky současně se zvýšením nitroočního tlaku. Většinou se jedná o tzv. glaukom uzavřeného úhlu, kde jsou blokovány cesty pro odtok nitrooční tekutiny, která se stále tvoří, ale v těchto případech hůře odtéká. U většiny pacientů však probíhá choroba bez příznaků, a pokud pacient preventivně nevyhledá očního lékaře, může se stát, že glaukom zjistíme až v pozdních stádiích.

Je možné glaukomu předcházet?

Vzniku glaukomu není možno zabránit, ale lze jej včas diagnostikovat a včas zahájit léčbu, takže je velká šance, že se výrazné změny zrakových funkcí nevytvoří. Vyšetření je nebolestivé a časově není náročné. Vyplatí se ho podstupovat v pravidelných intervalech.

Mohu oslepnout kvůli glaukomu?

U většiny pacientů se podaří vhodnou léčbou zabránit progresivní ztrátě zraku. Je však třeba bezpodmínečně dodržovat léčebný režim navržený lékařem. Zpravidla léčbu zahajujeme očními kapkami snižujícími nitrooční tlak – dnes jsou již k dispozici oční kapky, které se kapou jen jednou denně na noc, takže jejich aplikace pacienta neobtěžuje. Pokud tato léčba nestačí, jsou k dispozici laserové nebo operační techniky.