Skip directly to content

Popis nemoci

Závislost na tabáku je nemoc, která má své vlastní číslo diagnózy – F17 v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Hlavní psychoaktivní látkou v tabákovém kouři je nikotin - látka, která způsobuje vyplavení dopaminu v mozkových centrech odměny a tím i pocit uspokojení z cigarety. Pokud při odvykání kouření u kuřáka závislého na tabáku přestane být nikotin do těla dodáván, začne mít nepříjemné abstinenční příznaky.

Jedná se o tyto možné příznaky: craving neboli touha po cigaretě, smutná nálada až deprese, podrážděnost, poruchy spánku, úzkost, pocit napětí a v neposlední řadě zvýšená chut´ k jídlu. Délka a intenzita těchto obtíží je velmi individuální a závisí mimo jiné na pevném rozhodnutí kuřáka přestat kouřit a na míře jeho závislosti.

Tabákový kouř obsahuje kromě nikotinu více než 4000 dalších látek, z nichž je více než 60 zařazeno mezi kancerogeny, další jsou jinak jedovaté – uveďme například formaldehyd, benzen, močovina, kyanovodík, radioaktivní polonium, celkem několik set toxických chemikálií.

Závislost na tabáku je chronické onemocnění, to znamená, že vyžaduje dlouhodobou léčbu (pacient se jinak může snadno ke kouření vrátit).