Skip directly to content

Důsledky nemoci

Závislost na tabáku je nemoc, která ve svém důsledku způsobuje mnoho dalších onemocnění. 

Kouření tabáku je dle Světové zdravotnické organizace nejčastější preventabilní příčinou nemocnosti a předčasných úmrtí v současném světě (preventabilní = bylo by možné jí předejít). Přibližně 25 % všech nádorových onemocnění je způsobeno kouřením. Každý kuřák si je zřejmě vědom vysokého rizika rakoviny plic (87% karcinomů plic vzniká u kuřáků), chronické bronchitidy (85-90 % způsobeno kouřením) a dalších plicních onemocnění. Výrazně však také stoupá riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění – například infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, degenerace drobných cév oka (až s následnou slepotou) a poruch erekce. Kromě toho způsobuje kouření mnoho dalších onemocnění všech částí těla, např. cukrovku, šedý zákal, osteoporózu (řídnutí kostí)…. V podstatě není možné najít orgán, na který by kouření nepůsobilo negativně.