Skip directly to content

Příčiny nemoci

Co je příčinou vzniku schizofrenie?

Příčina vzniku schizofrenie není spolehlivě známa. Předpokládá se spolupůsobení více faktorů. Některé z nich jsou vrozené, jiné jsou způsobeny vlivy prostředí, v němž nemocný žije a událostmi, které během života prožívá. Podle současných teorií jsou vlastní příznaky schizofrenie způsobeny narušením určitých chemických pochodů v některých částech mozku.

Kdy se nemoc nejčastěji projevuje a jaký je její průběh?

Typickým věkem pro začátek obtíží je doba mezi 18. - 30. rokem, první příznaky se však mohou objevit kdykoli dříve či později. Průběh onemocnění je individuální. Nejčastěji schizofrenie probíhá ve formě akutních atak, během kterých se projevují výrazné příznaky nemoci. Mezi jednotlivými atakami jsou různě dlouhá období s minimálními nebo žádnými příznaky. Méně často dochází po jedné nebo více epizodách k úplnému odeznění nemoci a návratu do života zcela bez následků. U určitého procenta lidí naopak akutní příznaky neodeznívají vůbec a onemocnění chronifikuje.

Proč a čím je nemoc lidem nebezpečná?

Schizofrenie je pro své nositele spojena s řadou rizik, o čemž vypovídá mimo jiné střední délka života, která je o 20% kratší než u zdravých. Přesněji tedy, průměrná délka života v populaci nemocných schizofrenií se pohybuje řádově kolem 57 let u mužů a 65 let u žen, zatímco nepostižení muži se dožívají průměrně 72 let a ženy 80 let. Je pochopitelné, že byly opakovaně hledány příčiny tohoto vysokého rozdílu. Jedním z důvodů je zvýšené množství sebevražd těchto nemocných. Pro srovnání, v běžné populaci je sebevražda příčinou úmrtí v méně něž 1%, zatímco u schizofrenních nemocných odpovídá za 10 – 15% úmrtí. Obecně je také známo, že přibližně 50% úmrtí v běžné populaci je způsobeno kardiovaskulárními chorobami a u nemocných trpících schizofrenií tvoří tato příčina až 65% všech úmrtí.