Skip directly to content

Léčba

Není známá léčba, která by vedla k vyléčení onemocnění.

Cílem léčby je:

  • odstranění bolesti
  • zlepšení pohyblivosti
  • snaha o zabránění zhoršení funkce

Nefarmakologická léčba (léčba bez použití léků)

Vzdělávání pacienta a rehabilitační léčba s cílem:

  • ochraňovat klouby před dalším poškozením, optimálně používat postižené klouby (určení optimálního rozsahu pohyblivosti v kloubech)
  • cvičit s cílem udržet anebo zlepšit funkci (rozsah pohyblivosti) kloubů
  • fixovat zanícené anebo bolestivé klouby s cílem redukovat zánět a zlepšit funkci jednotlivých kloubních komponentů

Farmakologická léčba

Nesteroidní antirevmatika

  • Nesteroidní antirevmatika (NSA) – detailně popsána v sekci terapie osteoartrózy. Jsou používána jak na počátku, tak v průběhu choroby, přetrvává-li bolest. Mají však jen symptomatický efekt (tlumení bolesti a zánětu). COX2 inhibitory jsou moderní alternativou.

Kortikosteroidy (glukokortikoidy)

  • Také kortikoidy mají v léčbě RA stále své nezastupitelné místo. Přispívají ke zpomalení rentgenové progrese onemocnění. Kortikoidy používáme ve formě perorálního (přijímané ústy) podávání, pulzní intravenózní (nitrožilní) léčby a dále lokálně v podobě intraartikulární (aplikace do kloubu). Jsou vhodné převážně pro krátkodobou pulzní terapii při závažném postižení vnitřních orgánů, při extrémně vysoké aktivitě onemocnění nebo při exacerbaci - tzv. flares.

csDMARDs

Základem terapie revmatoidní artritidy by měly být vždy tzv. konvenční syntetické chorobu modifikující léky (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs – csDMARDs), které nemají bezprostřední analgetický účinek, modifikují však průběh onemocnění, tj. objektivně potlačují zánětlivou aktivitu včetně snížení reaktantů akutní fáze, některé i zpomalují rentgenovou progresi onemocnění. Při neúčinnosti jednotlivých DMARDs se může používat některá osvědčená kombinace chorobu modifikujících léků.

Biologická léčba

Přinesla výrazný pokrok v léčbě autoimunitních onemocnění. Pomocí proteinů připravených genetickým inženýrstvím působí cíleně na některé prozánětlivé cytokiny a tím zasahuje přímo do patogeneze onemocnění.

Cílená syntetická léčba

Nejnovější trend v léčbě revmatoidní artritidy dnes představuje cílená syntetická léčba, která blokádou určitých struktur uvnitř buňky omezuje tvorbu prozánětlivých cytokinů. Potlačuje tak zánět v kloubech a zabraňuje tím jejich destrukci. Užívá se ve formě tablet, většinou v kombinaci s csDMARD, ale je možné i samostatné podávání.

Chirurgická léčba

Při zmírňování bolestí a obtíží vyskytujících se v pokročilém stádiu revmatoidní artritidy mohou pomoci některé chirurgické zákroky, ačkoli se dá všeobecně říci, že možnosti chirurgické léčby pokročilé revmatoidní artritidy jsou méně účinné než v případě osteoartrózy.