Skip directly to content

Diagnostika

 • Bez provedení speciálních testů je diagnóza založená na přítomnosti komplexu příznaků a znaků a její stanovení vyžaduje konzultaci u odborníka.
 • Nejčastěji používanými kritérii pro potvrzení diagnózy jsou kritéria American College of Rheumatology (Amerického sdružení pro revmatologii):
  • ranní ztuhlost kloubů - alespoň po dobu jedné hodiny (trvající víc než šest týdnů)
  • otoky měkkých tkání třech nebo více kloubů (trvající víc než šest týdnů)
  • otoky kloubů na ruce (trvající víc než šest týdnů)
  • symetrický otok kloubů, např. obou zápěstí, obou kolen (trvající víc než šest týdnů)
  • přítomnost revmatoidních uzlíků
  • pozitivita revmatoidního faktoru v séru
  • typické rentgenologické změny na rukou a zápěstí