Skip directly to content

Příčiny nemoci

Nejčastější příznaky jsou:

  • slabost
  • únava
  • nevýkonnost
  • dušnost (pocit nedostatku dechu)
  • závratě
  • mdloby
  • namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)
  • otoky kotníků nebo dolních končetin
  • bolest na hrudi
  • bušení srdce (palpitace)

Plicní hypertenze je závažný stav, který vzniká při řadě srdečních i mimosrdečních onemocněních. Je nutná časná diagnostika a léčba k zabránění trvalých změn plicního řečiště a postižení srdce.