Skip directly to content

Léčba

Rozhodnutí o způsobu léčby BHP závisí na závažnosti příznaků a přítomnosti komplikací. Ne u všech pacientů s BHP je potřebná léčba. Máte-li BHP, ale příznaky neovlivňují kvalitu vašeho života, může se váš lékař rozhodnout pro tzv. „pečlivé pozorování“. Pečlivé pozorování znamená pravidelné kontroly pacienta, při kterých se sleduje, zda se příznaky nezhoršují, nebo zda se nepřidružily nějaké další komplikace. Pokud vás potíže s močením zatěžují a brání v provádění do té doby bezproblémových činností, je potřebná medikamentózní léčba. V současnosti jsou k dispozici tři skupiny léčiv:

 1. alfablokátory
 2. hormonální léčba
 3. fytoterapie

Alfablokátory jsou léky, které snižují napětí hladkých svalů prostaty a hrdla močového měchýře, zlepšují průtok moči močovou trubicí a následně i potíže s močením. Alfablokátory se užívají v tabletách jedenkrát denně a zlepšení příznaků lze očekávat už za 1 - 2 týdny od zahájení léčby. Alfablokátory jsou účinné po několik let. K nežádoucím účinkům alfablokátorů (zejména na počátku léčby) patří závratě, únava, bolesti hlavy a snížení krevního tlaku. Další skupina léků jsou tzv. inhibitory 5-alfa reduktázy. Na jejich příznivý účinek je však třeba čekat 6 - 12 měsíců. Inhibitory 5-alfa reduktázy snižují hladiny PSA a k jejich nežádoucím účinkům patří problémy s erekcí (erektilní dysfunkce). Pokud se po medikamentózní léčbě příznaky BHP nezlepší, je třeba uvažovat o operaci. Existují však některé komplikace BHP, které vyžadují operační léčbu jako prvotní postup. Jde o tyto komplikace:

 • neschopnost močit (zástava močení),
 • poškození ledvin zpětným tlakem moči, která se hromadí nad překážkou,
 • časté, opakované záněty močových cest,
 • opakované krvácení z močové trubice způsobené BHP,
 • kameny v močovém měchýři.

Od operativní léčby lze očekávat nejlepší výsledky při úpravě příznaků, ale operační léčba je u určité části pacientů spojená s komplikacemi. Samotné zvětšení prostaty nevyžaduje operaci, pokud není spojeno se závažnými příznaky. Operací prostaty se také nesníží riziko pozdějšího vzniku karcinomu prostaty.

Existují tři operační postupy při léčbě BHP:

 • transuretrální resekce prostaty (zkratka TURP),
 • transuretrální incize prostaty (TUIP),
 • otevřená prostatektomie.

TURP představuje v současnosti nejčastější způsob operace BHP. Pacientovi v celkovém znecitlivění (narkóze) nebo svodném znecitlivění (injekce do páteřního kanálu) lékař zavede penisem do močové trubice speciální nástroj, kterým postupně odstraňuje vnitřní část prostaty. Po operaci má pacient zavedený katétr, který se odstraní po vyčeření moči (za 2 - 4 dny). U většiny pacientů se příznaky po operaci rychle upraví a výsledky operace jsou trvalé.

TUIP se provádí u pacientů s malou prostatou. Opět v celkovém nebo svodném znecitlivění se nařízne hrdlo močového měchýře a část prostaty s cílem snížit tlak v močové trubici.

Otevřená prostatektomie je operace, při které se vnitřní vrstva prostaty odstraní kožním řezem přes otevřený močový měchýř. Otevřená operace je vhodná, pokud má prostata větší objem než 60 - 80 ml, nebo jsou současně v močovém měchýři močové kameny.

Každý z uvedených medikamentózních nebo operačních postupů zlepší vaše příznaky. Úspěch jednotlivých léčebných postupů je různý, podobně i jako výskyt komplikací. O těchto problémech si promluvte se svým lékařem.