Skip directly to content

Příčiny a rizikové faktory neuropatické bolesti

Metabolické např.cukrovka
Deficientní např. nedostatek vitaminu B12,
Toxické např. otrava olovem, rtutí (hutě, výroba baterií), cytostatika, alkohol
Zánětlivé např. při HIV infekci, borelióze, pásovém oparu
Útlakové syndromy např. syndrom karpálního tunelu
Pooperační např. po amputacích

Někdy nemusí být příčina zjevná (hovoříme o tzv. idiopatické příčině)