Skip directly to content

Desatero

Základní desatero pro léčbu neuropatické bolesti

  1. Informovat lékaře o charakteru bolesti, včetně její intenzity a frekvence.
  2. Nezapomenout na prodělané choroby, úrazy, operace, stresy i v delším časovém odstupu od vzniku neuropatické bolesti.
  3. Vzájemně si důvěřovat během často déletrvající léčby.
  4. Léčit neuropatickou bolest je třeba brzy po jejím vzniku – nečekat na spontánní ústup.
  5. Po zahájení léčby však nespěchat – na počátku jeden preparát v nejmenší účinné dávce – většina léků vyžaduje podávání několik týdnů k posouzení efektu léčby.
  6. Postupně dávku léku zvyšovat pokud efekt léčby není uspokojivý na dostatečnou úroveň (efekt versus nežádoucí účinky).
  7. Kombinovat léky uvážlivě a opět s dostatečným časovým odstupem a vždy jen po jednom preparátu.
  8. Kombinace léků a úpravy dávek léků patří do rukou Vašeho lékaře (působí různé mechanismy účinku léků, kumulují se nežádoucí účinky) – všechny nežádoucí účinky konzultovat.
  9. Nezapomínat na komplexní přístup v léčbě bolesti – nejen léky, ale také životospráva, rehabilitace, pozitivní životní styl se zdravým optimismem.
  10. Komplikované případy s nedostatečným efektem léčby je nezbytné včas konzultovat ve specializovaných ambulancích nebo centrech pro léčbu bolesti.