Skip directly to content

Léčba neuropatické bolesti

Je možné neuropatickou bolest léčit?

Účinná léčba bolesti je možná v případě, že známe její příčinu. Důležitý je popis bolesti, její intenzity a frekvence. Nezapomenout Vašemu lékaři sdělit, jaké jste prodělal(a) choroby, operace, úrazy, jaké užíváte léky. Léčba neuropatické bolesti vyžaduje vedle správně stanovené diagnózy i výběr vhodného léku. Často je nutné vhodný lék hledat, dále najít účinnou dávku s minimem nežádoucích účinků, vybírat případně vhodné kombinace léků s vlivem na periferní i centrální neuropatickou bolest. Léčba bolesti vyžaduje trpělivost a toleranci jak z Vaší strany, tak ze strany lékaře. V žádném případě nelze spěchat na účinek léčby a v případě nesplněného očekávání rychle měnit jeden lék za jiný. Vzájemná důvěra a spolupráce mezi Vámi a lékařem je nezbytným předpokladem léčebného úspěchu.

Léky, které se nejčastěji užívají v léčbě neuropatické bolesti lze rozdělit do několika skupin:

Analgetika, tricyklická antidepresiva, antiepileptika, antioxidanty, myorelaxantia, případně další léky užívané již poměrně vzácně např. ze skupiny antiarytmik nebo kortikoidů.

Léčba neuropatické bolesti není pouze farmakologická, ale představuje komplex léčebných opatření. Např. režimová opatření ohledně relaxace, spánku, kouření, konzumace kávy, odreagování se jinou aktivitou duševní nebo fyzickou, dále rehabilitační - fyzioterapeutické procedury včetně magnetoterapie, elektroléčby, vodoléčby nebo lokálních technik - zábaly, obklady.

Komplikované případy, které neodpovídají na standardní léčebné postupy je možné konzultovat v ambulancích pro léčbu bolesti nebo Centrech pro studium a léčbu bolesti. Naštěstí jen zlomku pacientů musí specialisté (algeziolog, neurolog, anesteziolog) provést invazivní výkon k tlumení bolesti (např.permanentní epidurální katetr nebo provést neurochirurgický výkon - přerušení dráhy bolesti nejčastěji v jejím periferním úseku).