Skip directly to content

Diagnostika

Jak se projevuje neuropatická bolest?

Typické jsou klidové palčivé, pálivé, bodavé, trvalé nebo vystřelující bolesti v končetinách, na trupu nebo na hlavě. Někdy se jedná o nesnesitelné brnění, mravenčení nebo kroutivé křeče prstů na rukou nebo nohou, které nutí pacienty neustále pohybovat končetinami a měnit jejich polohu. Bolesti často vyvolávají poruchy spánku s opakovaným buzením. Nevyspání prohlubuje únavu, zvyšuje podrážděnost a vede k dalšímu zhoršení vnímání bolesti.

Neuropatická bolest se liší jednak podle vyvolávající příčiny (vzniká po podráždění receptoru pro bolest - místa vzniku - centrální nebo periferní) a jednak podle poškozené anatomické nervové struktury. Typická je neuralgie trojklanného nervu, útlak míšního nervu při ischiasu nebo pásový opar. Neuropatická bolest končetin se objevuje při mnohočetném postižení periferních nervů při cukrovce nebo častém požívání alkoholu. Vzácnější příčinou může být tlak nádoru na nerv, podávání některých léků užívaných v léčbě nádorových onemocnění (cytostatika) nebo poranění končetinových nervů při úrazu.

Je možné velikost bolesti změřit?

Neuropatická bolest je především subjektivní vjem, je individuálním prožitkem a běžnými dostupnými technikami ji nelze objektivně (přístrojem) měřit. K hodnocení intenzity a frekvence se proto používají různé stupnice nebo škály, založené na subjektivním prožitku bolesti (např.vizuální analogová škála, popisné termíny např. pro frekvenci: nikdy / zřídka, často / trvale nebo pro intenzitu: snesitelná / nesnesitelná / nejhorší možná).

Další možností je využití screeningového dotazníku pro rozpoznání neuropatické bolesti - painDetect určený pro odborníky, kterým je dostupná plná verze ke stažení v sekci pro odbornou veřejnost.