Skip directly to content

Příčiny nemoci

Samotná příčina migrény není zcela objasněna, víme však, že při záchvatu probíhá změna elektrické aktivity mozku i změna průtoku krve některými mozkovými cévami, a že při těchto změnách hrají velkou roli nervová centra a speciální látky (mediátory) v mozku. Migréna je často dědičná. Jednotlivý záchvat může vyvolat změna počasí, některé druhy jídel či nápojů, změna hladiny hormonů u žen během menstruačního cyklu nebo během menopauzy, nedostatek spánku, rozčilení, hladovění. U někoho nelze určit vyvolávající moment - bolest jakoby přichází sama od sebe.

Projevy migrény

Migréna se projevuje záchvatem bolesti, často s některými doprovodnými příznaky.

Migréna je charakterizována:

  • záchvatovitými bolestmi hlavy
  • bolest mívá pulzující charakter, je střední až silné intenzity
  • bolest postihuje často jen jednu polovinu hlavy, strany se mohou střídat
  • bolest může být doprovázena pocitem na zvracení nebo zvracením
  • bolest bývá doprovázena přecitlivělostí na světlo a na hluk (vadí)
  • mezi záchvaty je pacient zcela bez bolesti
  • v některých případech předchází bolesti zrakové projevy – rozmazaný obraz, svítící objekty v zorném poli či výpadek zorného pole v podobě černých skvrn, které zpravidla mizí s rozvojem bolesti
  • bolest trvá nejčastěji mezi 4-24 hodinami
  • bolest se zhoršuje při tělesné námaze, stav vyžaduje tělesný klid, nejlépe v tichu a šeru

Komplikace

Většinou ne, v ojedinělých případech, pokud trvá bolest déle než 72 hodin, hovoříme o status migrenósus, který většinou vyžaduje pak léčbu v nemocnici. Rovněž ojediněle, pokud přetrvává porucha vidění či jiný neurologický deficit po odeznění bolesti, se může jednat o proběhlou cévní příhodu mozkovou a ne o záchvat migrény - toto lze ověřit vyšetřením CT.