Skip directly to content

Léčba

Migréna se dá léčit!

Rozlišujeme dva typy léčby - léčbu akutní bolesti a preventivní léčbu, která je vhodná jen u některých pacientů v závislosti na četnosti záchvatů i jejich tíži. Oba typy léčby se dají kombinovat.

O preventivní léčbě by měl rozhodnout neurolog po určité době sledování pacienta a jeho diáře.

Akutní bolest je vhodné léčit podle toho, jak je silná a jak mnoho ovlivňuje běžnou denní aktivitu pacienta. Pro slabší záchvat jsou vhodná jednosložková analgetika nebo nesteroidní antirevmatika, která omezí bolest. Pro silný záchvat je vhodné užít specifická antimigrenika, která dovedou nejen omezit bolest, nevolnost a zvracení, ale i zastavit další rozvoj záchvatu.

Jak postupovat, pokud se domníváte, že trpíte migrénou?

Jestliže trpíte opakujícími se silnými bolestmi hlavy, nepodceňujte je a obraťte se na svého lékaře. Zaznamenávejte si četnost záchvatů bolesti, délku jejich trvání i užité léky do diáře, záznam přineste k lékaři s sebou. Lékař Vaše obtíže zhodnotí a doporučí buď další vyšetření či již přímo léčbu.

Základní rady pro nemocné s migrénou

  1. Pokud trpíte opakujícími se bolestmi hlavy, navštivte svého praktického lékaře a sdělte mu své obtíže.
  2. Veďte si diář s evidencí četnosti záchvatů bolesti i doprovodných příznaků (nevolnost, zvracení, světloplachost apod.) i s evidencí, jaký lék jste na bolest užili.
  3. Diář přineste s sebou k lékaři.
  4. Zjistěte, zda víte, co záchvat vyvolá (rozčilení, změna počasí, nějaký druh potravy nebo nápoje, bdění či naopak delší spánek). Toho se pak pokuste vyvarovat.
  5. Při záchvatu zůstaňte v klidu, nejlépe v tiché místnosti, v šeru. Pokuste se usnout.
  6. Neužívejte dlouhodobě léky proti bolesti (analgetika), můžete si poškodit zdraví nebo získat návyk na tyto léky.
  7. Užívejte pouze léky, které doporučí nebo o kterých ví Váš lékař.