Skip directly to content

Diagnostika

Jak se pozná, že se jedná o migrénu?

Neexistuje žádné z pomocných vyšetření, které by migrénu prokázalo. Diagnózu stanovíme na základě podrobného rozhovoru s pacientem, popisu, jak záchvat probíhá, čím je doprovázen, jaký je charakter bolesti, na jakou léčbu zabere.

Je velmi důležité, aby si pacient vedl diář se záznamem četnosti záchvatů bolesti, jejich trvání, záznamem o užití léků, u žen i o období menstruace.