Skip directly to content

Diagnostika

Jak prokážeme nedostatek růstového hormonu?

Pomocí takzvaných stimulačních testů, které nám stanoví hladinu růstového hormonu v krvi. Ke stanovení diagnózy GHD se provádí 1-2 testy. Během vyšetření na nedostatek růstového hormonu je nutno zjistit, zdali u pacienta není přítomno onemocnění v oblasti mezimozek / hypotalamus - podvěsek mozkový / hypofýza.