Skip directly to content

Léčba

Včasná diagnóza této genetické poruchy umožňuje co nejdříve zahájit příslušnou léčbu, která může zmírnit následky tohoto onemocnění.

Cílem léčby dívek s TS je zrychlení růstového tempa a zlepšení dospělé tělesné výšky dívky. Za tímto účelem se dívkám s TS podává růstový hormon, který se aplikuje jedenkrát denně injekčně pod kůži (růstový hormon nelze podávat ústy, protože by se vlivem trávících šťáv narušila jeho funkčnost). Tuto léčbu předepisuje lékař specialista – endokrinolog. Léčba probíhá ve specializovaných centrech, kterých je v současné době v ČR 13. K odeslání dítěte ke specialistovi, který se léčbou růstovým hormonem zabývá můžete požádat svého dětského lékaře.

V období pohlavního dospívání je z důvodu potřeby zajištění odpovídajícího vývoje pohlavních orgánů nutná hormonální substituční (náhradní) léčba (podávají se ženské pohlavní hormony). V této substituční léčbě se pak zpravidla pokračuje i během dospělého věku ženy.

Pacientská organizace

Dívky a ženy s Turnerovým syndromem se mohou sdružovat v Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem, který byl založen roku 1990.

Shrnutí

Na závěr stručné shrnutí základních údajů o TS

  • Turnerův syndrom není provázen mentální retardací
  • V léčbě toho syndromu se uplatňuje zejména růstový hormon, který příznivě ovlivňuje růstovou rychlost a tím i dospělou výšku
  • Chybějící druhotné pohlavní znaky lze vyvolat podáním náhradní hormonální terapie
  • Díky asistované reprodukci mohou i ženy s TS porodit dítě (žena získá vajíčko od dárkyně)

A co je nedůležitější: ženy s TS mohou prožít stejně hodnotný život, jako jejich vrstevnice!