Skip directly to content

Popis nemoci

Zásadním projevem tohoto onemocnění je snížená schopnost ledvin vylučovat moč. V důsledku této poruchy ledvin pak dochází k hromadění odpadních látek v organismu dítěte a k opožďování růstu dítěte. Chronické selhání ledvin je souborem poruch projevujících se zřetelně ve vývoji dítěte, v jeho laboratorních nálezech a v jeho látkové výměně. V pokročilejších stádiích tohoto onemocnění je nutná dialýza (krevní nebo přes pobřišnici) či transplantace ledviny.