Skip directly to content

Léčba růstovým hormonem u dětí s SGA

Má za cíl urychlit růst a napomoci dosažení normální dospělé výšky vzhledem ke genetické predispozici daného dítěte. Urychlení růstu pomůže současně odstranit výchovné a psychosociální problémy, které jsou spojeny s výrazně malou výškou. Dospělí i vrstevníci často přistupují k dítěti s malou výškou jako k mladšímu a kladou na ně menší požadavky.

Výsledný efekt léčby dětí s SGA hormonem je velmi ovlivněn včasným zahájením léčby, neboť maximum účinku růstového hormonu u IUGR můžeme pozorovat do začátku puberty. Čím dříve začíná být dítě růstovým hormonem léčeno, tím dříve se jeho tělesná výška začíná upravovat a rozdíly mezi ním a jeho vrstevníky se stírají.

Léčba by proto měla být zahájena ještě v předškolním věku, neboť právě ve škole začíná být dítě konfrontováno se svými vrstevníky nejvýrazněji. Nástup do školy je v životě dítěte zlomovým okamžikem a důsledky problémů, které se objeví ve školním období, se následně velmi obtížně odbourávají.

Nevýhodou růstového hormonu je to, že se dá zatím podávat pouze ve formě podkožních injekcí a je nutno ho podávat každý večer před ulehnutím na lůžko.

Růstový hormon se aplikuje jedenkrát denně injekčně pod kůži (růstový hormon nelze podávat ústy, protože by se vlivem trávících šťáv narušila jeho funkčnost). Tuto léčbu předepisuje lékař specialista – endokrinolog. Léčba probíhá ve specializovaných centrech, kterých je v současné době v ČR 13. K odeslání dítěte ke specialistovi, který se léčbou růstovým hormonem zabývá můžete požádat svého dětského lékaře.

Prevence SGA

Je zřejmé, že mnohem důležitější než léčba následků SGA, je snaha zamezit vůbec vzniku růstové poruchy před narozením. Máme nějakou možnost?

  1. Pravidelné kontroly v poradně během gravidity umožní včasný záchyt růstové poruchy

  2. Osvěta ohledně působení škodlivých látek a nedostatečné výživy během gravidity, i v době před otěhotněním

  3. Snaha o vyloučení známých faktorů vyvolávajících SGA

  4. Krajním řešením velmi těžké a rychle postupující poruchy růstu, vzniklé zejména na podkladě nedostatečné dodávky živin a kyslíku plodu, je vyvolání předčasného porodu. Toto řešení je omezeno pouze na plody, které jsou již dostatečně zralé, aby byly schopny adaptace na prostředí mimo dělohu matky.