Skip directly to content

Popis nemoci

Každý rodič má obavy, když se jeho dítě narodí malé. Jistě Vás zajímá, co způsobilo, že je Vaše dítě menší, než ostatní děti, a co můžete udělat, abyste mu pomohli správně vyrůst. Snad Vám níže uvedené informace budou nápomocny k tomu, aby pro Vás sledování růst Vašeho dítěte bylo co nejjednodušší.

Za fyziologického (donošeného) novorozence považujeme dítě, které se narodilo v rozmezí 38. – 40. týdne těhotenství. Děti narozené před 37. týdnem jsou narozené předčasně a říkáme jim také nezralí (nedonošení) novorozenci. Měřením velkých skupin dětí různého gestačního věku (stáří plodu) byly zkonstruovány grafy průměrných délek a hmotností novorozenců vztažené k délce intrauterinního (v děloze matky probíhající) vývoje.

Percentilový graf porodní hmotnosti


V modrém poli se nachází děti narozené s nízkou porodní hmotností vzhledem k týdnu
porodu (SGA).

 

V modrém poli se nachází děti narozené velmi malé vzhledem k týdnu porodu (SGA).

Každý lékař novorozeneckého oddělení či pediatr podle grafů může určit, zda se vaše dítě narodilo významně menší, než průměrní novorozenci, a trpělo tedy již před narozením závažnou poruchou růstu, které říkáme intrauterinní růstová retardace (IUGR). Děti s intrauterinní růstovou retardací se většinou rodí s významně podprůměrnou tělesnou hmotností a/nebo tělesnou délkou vzhledem ke svému gestačnímu věku. Tento stav označujeme zkratkou SGA, která vychází z anglického "Small for Gestational Age". Tyto děti mají porodní hmotnost a/nebo délku nižší, než minus 2 směrodatné odchylky (SDS) pro příslušný gestační věk.

Rozlišujeme dva typy SGA:

  1. symetrický typ – vyskytuje se asi u 25% dětí s SGA. Tyto děti mají nízkou porodní hmotnost i délku.
  2. asymetrický typ – vyskytuje se asi u 75% dětí s SGA. Tyto děti mají nízkou porodní hmotnost, ale tělesná délka je téměř normální.

Ve vyspělých zemích se asi 5 % novorozenců rodí se závažnou SGA. U předčasně narozených novorozenců je toto procento ještě mnohem vyšší.