Skip directly to content

Diagnostika

Měření krevního tlaku

Síla, kterou krev tlačí na stěny artérií, se nazývá krevní tlak. Při měření krevního tlaku lékař anebo zdravotní sestra obvykle používá tlakoměr (manometr) a fonendoskop. Krevní tlak se měří většinou na ruce a pacient při vyšetření sedí. Krevní tlak se uvádí za pomoci dvou číslic a jeho hodnota se uvádí v mm rtuťového sloupce (např. 140/90 mmHg).

Normální krevní tlak je přibližně 130/85mmHg a méně