Skip directly to content

Diagnostika

Zda-li pacient má srdeční selhání, odhalíme na základě následujíccích vyšetření:

I. Fyzikální vyšetření pacienta, příznaky a symptomy
II. EKG, RTG srdce a plic
III. ECHO - ultrasonografie
IV. Pomocná vyšetření (angiografie, zátěžové vyšetření atd.)

K rozlišení závažnosti onemocnění dle tíže stavu slouží tzv. NYHA klasifikace I-IV, která popisuje dle subjektivního stavu pacienta stadium srdečního selhání viz níže:

Stadium I. Pacient bez omezení činnosti; běžná tělesná aktivita nepůsobí pocit vyčerpání. (bez dušnosti, únavy nebo palpitace).

Stadium II. Pacient má mírné omezení tělesné aktivity; v klidu je bez obtíží, ale běžná námaha jej vyčerpává, způsobuje dušnost, únavu, palpitace nebo anginu pectoris

Stadium III. Pacient má výrazné omezení tělesné aktivity; v klidu je bez obtíží, ale již mírnější než běžná aktivita vede ke vzniku dušnosti, únavě, palpitacím nebo anginózním bolestem

Stadium IV. Pacient má obtíže při jakékoliv aktivitě a invalidizují jej; dušnost, únava, palpitace nebo angina pectoris i v klidu.