Skip directly to content

Příčiny nemoci

Jaké jsou příčiny zvýšené hladiny cholesterolu v krvi?

Potraviny, které obsahují velké množství cholesterolu (živočišné tuky), mohou zvýšit v těle člověka hladinu cholesterolu. Při správné výživě je však třeba zohlednit také vrozenou dispozici pro zvýšenou hladinu cholesterolu. Ačkoli tělo určité množství cholesterolu a jiných lipidů potřebuje, jejich nadbytek zapříčiňuje vážné problémy - tyto tuky se mohou usazovat ve stěnách tepen. Statistiky svědčí o tom, že vysoká hladina cholesterolu v krvi patří k hlavním příčinám aterosklerózy. Čím vyšší je hladina cholesterolu v krvi, o to pravděpodobnější je, že se vyvine onemocnění srdce a cév.