Skip directly to content

Příčiny nemoci

Vzhledem k závažnosti těchto onemocnění je věnována velká pozornost hledání příčin vzniku trombózy. Již v předminulém století profesor Virchow v Berlíně popsal základní tři možné skupiny příčin, které buď samy, nebo v kombinaci vedou právě ke vzniku trombózy. Tyto tři skupiny jsou:

 • poškození výstelky cév
 • zpomalení krevního proudu
 • poruchy krevního srážení.

K poškození výstelky cév dochází například při zánětech cév, dále při jejich mechanickém poranění, kde se jedná především o operace a úrazy. Ke zpomalení krevního proudu dochází v žilách z řady důvodů. K významným patří například rozsáhlejší křečové žíly, ve kterých krev stagnuje, dále snížení pohyblivosti pacienta, kdy se neuplatňuje svalová pumpa, která krev v žilách tlačí zpět k srdci a v neposlední řadě i srdeční onemocnění se stagnací krve v řečišti. Poruchy krevního srážení jsou pak nejsložitější oblastí, ve které hraje roli celá řada faktorů. Některé z nich mohou být vrozené, řada souvisí s chorobami získanými v průběhu života, další pak souvisejí s některými druhy léků a typy léčby.

Řada rizikových faktorů se neustále rozrůstá s rozvojem medicínských poznatků. V přehledu lze ze základních rizikových faktorů uvést tyto:

 • Chirurgický výkon - operace, kdy dochází k sčítání všech třech uvedených skupin příčin. V oblasti chirurgie pak patří k nejrizikovějším především operace dlouhých kostí / stehenní kost, zvláště oblast kyčelního kloubu a kolene/, tedy úrazové a ortopedické operace. Dále pak oblast chirurgie nádorů a to jak dutiny břišní, tak hrudníku.
 • Předchozí trombóza či plicní embolie - Pravděpodobnost vzniku obdobné komplikace i v dlouhém odstupu od prvního onemocnění je výrazně vyšší.
 • Vyšší věk - u chirurgických nemocných však již věk nad 40 let zvyšuje riziko.
 • Těhotenství, podávání hormonů, pohlaví - vyšší riziko je u žen
 • Žilní nedostatečnost (především pak rozsáhlé křečové žíly)
 • Déletrvající omezení pohybu - tedy omezení funkce svalové pumpy. Nepříznivě se uplatňuje znehybnění končetin ve fixačních, především sádrových obvazech, dále znemožnění pohybu po úrazech, či při onemocněních míchy. Medializovaným rizikovým faktorem je -v rámci takzvaného onemocnění ekonomické třídy při leteckých cestách - znehybnění končetin v malém prostoru mezi sedadly v levnějších cestovních třídách, přičemž se uplatňuje ještě významný ohyb v kolenních kloubech a v pase, stlačení na úzké sedadlo a svěšení dolních končetin.
 • Nadváha - je stále více se projevující závažný komplexní rizikový faktor.
 • Onemocnění srdce a plic
 • Vrozené a získané poruchy krevního srážení - Možnosti současného medicínského výzkumu ukazují, že sklony k vyššímu krevnímu srážení jsou u téměř 10 % populace.
 • Nádorová onemocnění

Kromě těchto rizikových faktorů se podílí na vzniku trombózy celá řada dalších složitých faktorů souvisejících se složitými procesy funkce organizmu. Všechny uvedené faktory se velmi často kombinují, čímž se riziko vzniku trombózy výrazně zvyšuje. Například u pacientů s nadváhou přistupuje, krom snížené pohyblivosti, riziko srdečních onemocnění, často dále žilní nedostatečnost. Pacienti vyššího věku mají řadu dalších interních onemocnění. U žen s nadváhou, které užívají hormony, či jsou těhotné nebo v šestinedělí všechny tyto faktory riziko zvyšují velmi významně. Přibývá závažných úrazů a to jak u mladších pacientů (především v souvislosti s extremními sporty či s automobilismem), ale též se vzrůstajícím věkem obyvatelstva přibývá úrazů ve vyšším věku. Většina těchto úrazů je řešena po dočasném znehybnění chirurgickou cestou a právě riziko vzniku trombózy u těchto výkonů je vysoké.