Skip directly to content

Diagnostika

Diagnostika je komplexní a složitá. Využívá celou řadu metod od laboratorních až po moderní zobrazovací metody. Základem zobrazovací diagnostiky je kompresní ultrasonografie (USG). K zobrazení cévního řečiště v plicích se používají radiologické metody (včetně počítačové rentgenové tomografie), dále izotopových metod, měření tlaku v cévách v plicích a v dalších oddílech cévního řečiště. Přínosné je i laboratorní měření prvků srážlivosti krve.