Skip directly to content

Popis nemoci

Hluboká žilní trombóza patří i v současnosti k závažným onemocněním. Znamená vlastně tvorbu krevních sraženin v žilním řečišti, které mohou zůstávat na jednom místě, mohou se též ale řečištěm šířit a tvořit závažné -i vzdálené- komplikace. Krevní sraženiny mohou cévu úplně či částečně uzavřít, mohou vyvolat zánět stěny této cévy, či naopak takovýto zánět může sám tvorbu krevní sraženiny vyvolat. Krevní sraženiny, tromby, mohou vzniknout v kterékoliv žíle lidského těla, nejčastěji pak vznikají v hlubokých žilách dolních končetin, či žilách pánve. Pokud dojde k uvolnění sraženiny a jejími přesunu v rámci žilního systému, mluvíme již o embolu a embolizaci. Protože se jedná o častou komplikaci žilní trombózy, mluvíme společně o tromboembolické nemoci.

Protože řada případů onemocnění trombózou a někdy i embolií probíhá skrytě, je velmi obtížné stanovit celkový počet těchto onemocnění. Odhaduje se, že průměrná četnost hluboké žilní trombózy je 48 případů na 100 000 obyvatel, existují ale i odhady téměř o řád vyšší. Zhruba 70-80% z těchto nemocných je hospitalizováno a úmrtnost pak činí mezi těmito pacienty asi 5%.

V České republice se odhaduje 15 000-25 000 nových případů za rok.