Skip directly to content

Diagnostika

Možnosti průkazu aterosklerózy

K průkazu stupně a charakteru aterosklerózy lze užít řadu vyšetření, např:

Angiografie, angioskopie jsou vyšetření invazivní, s nutným přístupem do cévy. Lze jimi však nahlédnout přímo dovnitř tepny, dostat se přímo k poškozenému místu, k místu uzávěru a nebo popsat stav cévní stěny.

Ultrazvukové vyšetření navíc dokáže měřit tloušťku stěny cév, průtok krve a velikost zúžení. Vyšetřením lze získat také informace o místě, velikosti a kvalitě aterosklerotických plátů.

Další možností jsou rentgenová vyšetření s vysokou rozlišovací schopností, která dovedou popsat stav onemocnění pacienta.