Skip directly to content

Léčba

Léčba urgentní inkontinence

Terapie urgentní močové inkontinence je především konzervativní a je založená na aktivním přístupu pacienta. Pouze komplexní léčba s úpravou životosprávy tréninkem kontroly močení a medikamentózní podporou může zajistit úspěch. K univerzálním léčebným preventivním radám patří redukce tělesné hmotnosti u obézních, omezení dráždivých jídel a omezení příjmu kofeinu, který má dráždivý, diuretický efekt, a proto jeho omezení může snížit frekvenci epizod močení. Pacient musí být poučen o tom, že kofein je kromě kávy obsažen také v čaji, čokoládě a některých nealkoholických nápojích. Optimální a zejména rovnoměrný příjem tekutin v průběhu celého dne je velmi důležitý. Doporučovaný denní příjem tekutin dosahuje v závislosti na věku a mnoha vnitřních i zevních faktorech přibližně 1500 mililitrů, ale s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu nezakazujeme vypít i 2000 až 2500 mililitrů. Mnoho starších pacientů si stěžuje na časté noční močení s nutkáním a inkontinencí. V takovém případě je potřebné zajistit symetrický denní příjem tekutin s jejich omezením ve večerních hodinách. Cílem behaviorální léčby je restituce tlumivého vlivu centrálního nervového systému na akt mikce. Pacient si po dobu min. jednoho týdne do deníku zapisuje jednotlivá močení v průběhu 24 hodin a postupně se snaží o prodlužování intervalu mezi močením. K základním prostředkům léčby urgentní inkontinence (dnes někdy nazývanému symptomu hyperaktivního močového měchýře) patří medikamentózní léčba. Efekt nejčastěji používaných léků spočívá v potlačení kontraktility (stažlivosti) detrusoru (svalu močového měchýře), což vede ke zvýšení funkční kapacity močového měchýře (= celkového objemu). Moderní léčiva jsou především charakterizována vysokou selektivitou k močovému měchýři (působí především tedy hlavně tam kde je to zapotřebí) a nižším výskytem nežádoucích účinků - Váš lékař (urolog) Vám jistě bude schopen doporučit nejvhodnější přípravek.
U žen s urgentní inkontinencí v peri- a postmenopauze se využívá příznivého efektu estrogenní terapie. Lokální léčba působí příznivě na trofiku dolního močového traktu a pochvy. Při léčbě dochází k rychlé úlevě od suchosti, pálení a svědění pochvy, vylepšuje se kvalita poševní sliznice, zvyšuje se poševní sekrece a snižuje poševní PH, které se podílí na redukci frekvence uroinfekcí u žen v post menopauze.

Léčba stresové inkontinence

Ke konzervativní terapii stresové inkontinence patří rehabilitace a posílení svalů pánevního dna. Nechirurgická léčba ženské stresové inkontinence nedosahuje efektivity chirurgické terapie, ale v indikovaných případech, především v mírnějších stupních, inkontinence může dosahovat velmi dobré úspěšnosti. Nejúčinnějším způsobem terapie je v indikovaných případech vhodně zvolená a dobře provedená operace. V současnosti se dosahuje největšího úspěchu (90% vyléčených) miniinvazivní operací pomocí tzv. volně uložené pásky pod distální uretrou a to buď cestou retropubickou (TVT), nebo transobturatorní (TOT), jejíž výhodou je možnost ambulantního provedení zákroku (krátká doba rekonvalescence). Druhou nejčastěji používanou operační metodou je závěsná abdominální operace (kolposuspenze podle Burche). V současnosti se používá především při břišních gynekologických operacích a její efektivita je srovnatelná s operací pomocí volně uložené pásky.