Skip directly to content

Diagnostika

Diagnostika u mužů

V problematice inkontinence je nejdůležitější zjištění příčiny samovolného úniku moči a z toho pak vyplývající určení správného léčebného plánu. K tomu slouží pečlivá anamnéza (rodinná, osobní a urologická), fyzikální vyšetření, vyšetření moči, urodynamické vyšetření, zobrazovací vyšetření a eventuálně cystoskopie. Při osobní anamnéze je důležité získat přehled o všech onemocněních pacienta a lécích, které užívá. Mnohé léky mohou inkontinenci moči způsobit nebo ji podstatně zhoršit (antihypertenziva, fenothiaziny a další. U inkontinence moči je důležitý také začátek úniku, jeho vztah k operaci, úrazu či jiné události. Dále se zjišťuje, za jakých okolností pacient moč neudrží, zda moč uniká při kašli, smíchu, kýchnutí, poskočení, chůzi ze schodů, popoběhnutí nebo i v klidu, zda při takové situaci unikne jen nepatrné množství moči nebo moč veškerá, zda proud moči pacient dokáže nebo nedokáže přerušit. Diagnostickou metodou k určení typu inkontinence je sada urodynamických vyšetření. Ostatní běžně užívaná urodynamická vyšetření: uroflowmetrie, mikční cystometrie a elektromyografie se podle potřeby používají v rámci celé sady vyšetření k vyloučení jiných poruch dolních močových cest, která mohou i někdy s inkontinencí souviset nebo ji vyvolávat, např. benigní hyperplazie prostaty.

Diagnostika u žen

Základním krokem v diagnostice je anamnéza, která nám může upřesnit vztah ženy k inkontinenci. Dodává potřebné znalosti nejenom o gynekologických potížích, ale také o interních urologických, neurologických, či jiných chorobách v minulosti a současnosti i o současně užívaných lécích, které mohou neúnosně zhoršovat symptomy urgentní inkontinence. Dalším krokem v diagnostice je vyšetření moči. Následuje gynekologické vyšetření, skládající se ze zevního vyšetření, vyšetření v zrcadlech a pohmatové kontroly orgánů malé pánve k posouzení případného poklesu dělohy a poševních stěn a diagnostiky některých jednoduše viditelných anomálií dolních močových cest. Velmi významnou pomůckou je urodynamické vyšetření, které pomáhá objasnit příčiny inkontinence zaznamenáním tlaku v močovém měchýři a v močové trubici v průběhu plnění měchýře a při vytahování cévky močovou trubicí ven. Zjišťuje se především kapacita močového měchýře, přítomnost netlumených stahů svalu močového měchýře – detrusoru, objemem měchýře, uzavírací tlak v močové trubici, a jsme informováni i o rychlosti proudu moči a vymočeném objemu. Ultrazvukové vyšetření se používá zejména před plánovanou operační léčbou.