Skip directly to content

Příčiny nemoci

Příčiny

Příčinou invazivních mykotických onemocnění jsou mikroorganismy – plísně. Plísně dělíme na kvasinky a vláknité houby. Z kvasinek k nejznámějším patří kandidy – např. Candida albicans která je například vyvolavatelem moučnivky u dětí. Známé jsou i další kandidy – například Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei.

Mezi vláknité houby patří zejména Aspergillus (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus) a Mucor.

K vzácnějším vyvolavatelům závažných mykotických onemocnění patří kryptokoky, fusaria, histoplasma, trichosporon a další.

Většina uvedených mikroorganismů je široce rozšířena, mnoho lidí je jimi infikováno a nezpůsobují jim žádné potíže. Onemocnění se objeví v okamžiku, kdy u takto infikovaného člověka dojde ke snížení obranyschopnosti vlivem nemoci, leků, úrazu a podobně nebo vlivem dalších rizikových faktorů.

Rizikové faktory

Invazivní mykotické onemocnění – nejčastěji aspergilóza nebo kandidóza nepostihuje běžnou populaci. Tato závažná choroba se objevuje pouze u lidí s významně sníženou schopností organismu bránit se infekci – s takzvaným imunodeficitem. Imunodeficit může být vrozený nebo získaný.

Vrozené poruchy imunity se projeví většinou během prvních měsíců života dítěte jako opakující se atypické závažné infekční nemoci (záněty plic, kožní infekce, průjmy, vysoké horečky…). Tyto problémy vedou většinou k opakovaným návštěvám lékaře, k podrobnějšímu vyšetření a ke stanovení diagnózy. Takto nemocné děti jsou dále pravidelně sledovány a léčeny.

Získané poruchy obranyschopnosti vznikají zejména v důsledku některých nemocí nebo jako vedlejším účinek některých léků a léčebných postupů.

K chorobám které zvyšují pravděpodobnost mykotické infekce patří cukrovka (diabetes mellitus), nádorová onemocnění, některé nemoci krve (leukopenie), opakované bakteriální onemocnění vyžadující antibiotickou léčbu, poruchy vstřebávání některých látek – takzvaný malabsorpční syndrom, některá onemocnění ledvin (nefrotický syndrom), chronická jaterní onemocnění. V neposlední řadě je možnou příčinou získané závažné poruchy obranyschopnosti kterou je třeba připomenout onemocnění způsobené virem získané imunodeficience (HIV) – AIDS. Tento virus napadá bílé krvinky a vede k těžké poruše obranyschopnosti.

K lékům které významně narušují imunitu patří zejména cytostatika – léky užívané k léčbě nádorových onemocnění Ke zhoršení obranyschopnosti organismu významně přispívá také léčba ozařováním – radioterapie. Další skupinou léků které cíleně snižují imunitu jsou takzvaná imunosupresiva Tyto léky užívají lidé po transplantacích (ledviny, srdce, plic, kostní dřeně) a dále pacienti trpící autoimunitními nemocemi. K nejčastějším autoimunním onemocněním patří zánět štítné žlázy, zánět střev – Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, nemoci krve (imunní trombocytopenická purpura, autoimunní hemolytická anémie), systémový lupus erythematodes, dermatomyositis…

Sníženou obranyschopnost, i když ne tak významně mají také lidé trpící závažnými chronickými nemocemi – např. lidé pravidelně docházející na dialýzu. Také po závažných operacích a úrazech nebo při rozsáhlých popáleninách bývá obranyschopnost snížená, stejně jako u lidí se špatnou a nedostatečnou výživou. Všichni tito pacienti mají vyšší riziko mykotického onemocnění. Za rizikové lze považovat také osoby se závislostí na alkoholu nebo drogách.

K dalším rizikovým faktorům které zvyšují pravděpodobnost mykotické infekce patří dlouhodobě zavedené centrální žilní katetry, dlouhodobé močové cévky, déle trvající nitrožilní výživa, opakovaná a dlouhodobá léčba antibiotiky, porušení obranných bariér kůže (popáleniny, rozsáhlé oděrky apod.), chronická podvýživa.